16.80 €
(16.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1052*

Slovenska visoka pesem 1983 koncertantna drama za igralca, igralko, mladinski zbor, magnetofonski trak in simfonični orkester

Slovene high song concert drama for actor, actress, youth chorus, tape and symphony orchestra


Avtor: Darijan Božič

Solo: 2act(F,M)

Zbor: Gv[SAA]

Zasedba: 2.2+eh.2+clb.0.2+cfag–4.3.3.1–timp.3perc–pf–archi–tape

Trajanje: [20 min]