34.65 €
(33.00 € without 5.00 % VAT)

Ed. DSS 1911

Zborovska glasba 2009 DSS [zv. 1 - 8]

Choral music 2009 DSS [vol. 1 - 8] Nine Vignettes; Verses and Thoughts of the Four Poets; One is Not Alone; Poets; Flintstone from the Sun; I Carry the Sun Towards You; Solitude; The Storm - Tango

Devet vinjet; Verzi in misli štirih; Človek ni sam; Pesniki; Kremenov kamen s sonca; Nosim ti sonce naproti; Samota; Nevihta - Tango


Author: Več avtorjev (ZBIRKA)

Composers: Avsec Vitja; Božič Darijan; Hrovat Vladimir; Močnik Damijan; Orešič Šantavec Urška; Rojko Blaž; Šavli Peter; Zupančič Brina

Text: Tatjana Pregl Kobe; Dane Zajc - Gregor Strniša - Milan Jesih - Pavel Oblak; Miklavž Komelj; Lojze Krakar; Tomislav Kiš; Zvezdana Majhen; Niko Grafenauer; Bina Štampe Žmavc

Choir: SSAA // TTBB // ZZBrBrBB // SATB