13.65 €
(13.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 1807

4 elementi 2002 za klavir štiriročno

4 elements for piano 4 hands

Ogenj; Voda; Zrak; Zemlja

Fire; Water; Air; Soil


Avtor: Bojan Glavina

Zasedba: pfqt

Trajanje: [8 min]