34.65 €
(33.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 2004

Kolo Zbirka samospevov in duetov

Round Dance A Collection od Songs and Duets

Judovsko dekle; Nezakonska mati; Uspavanka; Ribnik; Melina; Oko je telo; V dvoje; Tri barve; Stoji ljubimec; Prepozno; Semafori življenja; Luknjica v piščali; Gospod, blagoslovi njegov košček zemlje; Obogati svet z novim čudežem


Avtor: Več avtorjev (ZBIRKA)

Skladatelji: Avsec Vitja; Habe Tomaž; Mauko Tina; Mlakar Marijan; Pustinek Rakar Katarina; Sojar Voglar Črt; Strajnar Aleš; Šavli Peter; Vidic Helena

Besedilo: Judovsko dekle (F. Prešeren), Nezakonska mati (F. Prešeren), Uspavanka (N. Maurer), Ribnik (O. Župančič), Melina (T. Mauko), Oko je telo (M. Vidmar), V dvoje (M. Vidmar), Tri barve (N. Maurer), Stoji ljubimec (M. Jesih), Prepozno (A. Furlan), Semafori življenja (J. Menart), Luknjica v piščali (Hafis, prev. B. Škoberne), Gospod, blagoslovi njegov košček zemlje (Mati Terezija), Obogati svet z novim čudežem (Mati Terezija)

Solo: V + pf

Prevod: Andrej Rijavec