34.65 €
(33.00 € without 5.00 % VAT)

Ed. DSS 2000

Zborovska glasba 2011 DSS [zv. 1 - 8] Gazele, Davno zapuščena pota, In memoriam, Zadnja večerja, Uspavanka za Vida, Mir vam zapustim, Kot mrzla, sinja svila, Domovina, Ko šla boš … , Moja sanja, Pesem o rasti Vitja Avsec, Igor Dekleva, Tomaž Habe, Štefan Mauri, Katarina Pustinek Rakar, Črt Sojar Voglar, Peter Šavli, Zlatan Vauda

Choral music 2011 DSS [vol. 1 - 8]


Author: Več avtorjev (ZBIRKA)

Composers: Avsec Vitja; Dekleva Igor; Habe Tomaž; Mauri Štefan; Pustinek Rakar Katarina; Sojar Voglar Črt; Šavli Peter; Vauda Zlatan

Language: slo

Text: F. Prešeren – uredil A. Slodnjak, M. Sturm, F. G. Lorca – prevod J. Udovič, L. Šorli, N. Maurer, Sveto pismo (Jn 14, 27), S. Kosovel, J. Princ, I. Minatti, A. Salmič, J. Glazer

Solo: Coro(misto)