34.65 €
(33.00 € without 5.00 % VAT)

Ed. DSS 1884

Flavta in klavir

Flute & piano

Svečana pesmica; Uspavanka za Evo; Kvarta; Mavrica; Tri glasbene pravljice (Zvezdogled; Lovec; Plesalka); Pomladna suita (Sanjarjenje; Kaj se je zgodilo v četrtek?; Zamišljeni valček; Na sončni strani); Štiri glasbene uganke (Uganka 1; Uganka 2; Uganka 3; Uganka 4); V gozdu-suita (Gozdni mir; Kromatična kukavica; V senci dreves; Veverica)

Solemn tune; A lullaby for Eve; Fourth; Rainbow; Three musical fairy tales (Stargazer; Hunter; Dancer); Spring suite (Reverie; What happened on Thursday?; Pensive waltz; On the sunny side); Four musical riddles (Riddle 1; Riddle 2; Riddle 3; Riddle 4); In the forest-suite (Forest tranquility; Chromatic cuckoo; In trees' shade; Squirrel)


Author: Več avtorjev (ZBIRKA)

Composers: Arnič-Lemež Blaženka; Glavina Bojan; Habe Tomaž; Korošec Marijan; Orešič Šantavec Urška; Rojko Blaž; Sojar Voglar Črt; Šavli Peter

Solo: fl + pf