16.80 €
(16.00 € brez 5.00 % DDV)

Ed. DSS 297

Collage sonore 1966 za alt klarinet in osem izvajalcev

Collage sonore for alto-clarinet and 8 performers

Noč; Jutro


Avtor: Darijan Božič

Jezik: slo

Besedilo: Svetlana Makarovič

Solo: cla

Zasedba: 2Vrecit(F,M)–tr–archi(1.1.1.1.1)

Trajanje: [8 min]