14.70 €
(14.00 € without 5.00 % VAT)

Mc. DSS 56

Dve noveleti 1999; 2009 za dva klavirja

Two novelettes for two pianos

Noveleta št. 1; Noveleta št. 2

Novelette no. 1; Novelette no. 2


Author: Žiga Stanič

Instrumentation: 2pf

Duration: [12 min]