Ed. DSS 1881*

Quadriptich 2008 for chamber ensemble

Quadriptich za komorni ansambel

I, II, III, IV


Author: Vito Žuraj

Instrumentation: 1.1.1.0.1–1.0.0.archi

Duration: 22 min