19.95 €
(19.00 € without 5.00 % VAT)

Ed. DSS 1224(*)

Canticum Resianum 1987 za mezzosopran in komorni orkester

Canticum Resianum per mezzosoprano e orchestra da camera

Canticum Resianum for mezzosoprano and chamber orchestra

Canticum Resianum for mezzosoprano and chamber orchestra

score


Author: Uroš Krek

Language: slo

Text: iz ustnega izročila na Solbici rešeni evangelijski odlomek; Silvana Paletti (1980); po ljudski iz Bile / deloma v narečju, deloma poknjiženo / (Rožice iz Rezije, 1972, št. 20- priredil U. Krek); ljudska s Solbice v knjižnem prevodu (Rožice iz Rezije, 1972, št. 23); po ljudski improvizaciji iz Učjè (priredil J. Strajnar)

Solo: Mzs

Instrumentation: 2perc–archi(6.4.4.3.1)

Duration: [15 min]