Karol Pahor (1896-1974)

Ed. DSS 31 Arabeske za klavir

Arabesques pour piano

Arabesques for piano

Karol Pahor

Solo: pf

 

Ed. DSS 162 Divertimento za flavto, oboo in fagot

Karol Pahor

Zasedba: fl.ob.fag--0--0--0--0--0--0

 

Ed. DSS 12 Istrijanka 15 miniatur v duhu istrske narodne melodike za klavir

Istrijanka 15 miniatures à la manière des mélodies populaires d'Istrie pour piano

Karol Pahor

Solo: pf

 

Ed. DSS 18 Istrijanka za simfonična pihala 15 plesnih miniatur v duhu istrske narodne melodike

Karol Pahor

Zasedba: 2+ott.2+eh.2+clb.0.2+cfag--3.2.0.0--timp.4perc--0--0--0

 

Ed. DSS 179 Istrijanka 15 plesnih miniatur v duhu istrske narodne melodike za simfonična pihala

Karol Pahor

Zasedba: 2+ott.2+eh.2+clb.0.2+cfag--3.2.0.0--timp.4perc--0--0--0--0

 

Ed. DSS 248 Kvartet št. 2 za godala

Quartetto II

Second quartet for strings

Karol Pahor

Zasedba: 0--0--0--0--0--vl1.vl2.vla.vlc--0

 

Ed. DSS 474 Mala suita za klavir

Little suite for piano

Karol Pahor

Solo: pf

 

Ed. DSS 58 Oče naš hlapca Jerneja za mešani zbor

Lord's Prayer of the Servant Jernej for mixed choir

Karol Pahor

Zbor: SATB

 

Ed. DSS 43 Otroški zbori s spremljavo klavirja

Children's choirs with piano accompaniement

Karol Pahor

Zbor: Bb(unis)+pf // Bb(SA)+pf

 

Ed. DSS 505 Pet skladb za klavir

Karol Pahor

Solo: pf

 

Ed. DSS 107 Prvi kvartet za godala

First quartet for strings

Karol Pahor

Zasedba: 0--0--0--0--0--archi[vl1.vl2.vla.vlc]--0

 

Ed. DSS 185 Scherzo pastorale [za simfonični orkester]

Karol Pahor

Zasedba: 2.2.2.0.2--4.2.2.1--timp.perc--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 30 Slovenska suita za klavir

Slovene Suite for piano

Karol Pahor

Solo: pf

 

Ed. DSS 1859 Slovenski skladatelji mladim pianistom

Slovene Composers for Young Pianists

Več avtorjev (ZBIRKA)

 

Ed. DSS 164 Tancaj, črni kos! 30 belokranjskih otroških pesmi za glas ali enoglasen zbor in klavir

Oh Shiny Blackbird, Dance! 30 children's songs from Bela krajina for voice or children's choir and piano

Karol Pahor

Solo: V / Bb(unis) + pf

 

Ed. DSS 80 Tri istrske predigre - koncertne etude za klavir in veliki orkester

Three istrian preludes - Concert etudes for piano and symphony orchestra

Karol Pahor

Solo: pf

Zasedba: 2+ott.2+eh.2+clb.0.2+cfag--4.3.3.1--timp.perc--0--2arp--archi--0

 

Ed. DSS 535 Tri koncertne etude za klavir

Three concert etudes for piano

Karol Pahor

Solo: pf