Vasilij Mirk (1884-1962)

Ed. DSS 92 Dva samospeva [za glas in klavir]

Two songs for voice and piano

Vasilij Mirk

Solo: V[S/T] + pf

 

Ed. DSS 66 Dve skladbi za klavir

Deux morceaux pour piano

Two compositions for piano

Vasilij Mirk

Solo: pf

 

Ed. DSS 57 Glasbeni utrinki za klavir

Moments musicaux pour piano

Moments musicals

Moments musicals for piano

Vasilij Mirk

Solo: pf

 

Ed. DSS 442 Pesmi iz sanj ciklus pesmi za srednji glas in klavir

Songs from dreams a cycle of songs for middle voice and piano

Vasilij Mirk

Solo: V[Mzs/Br] + pf

 

Ed. DSS 369 Štiri pesmi za glas in klavir

Four songs for voice and piano

Vasilij Mirk

Solo: V[Mzs/T/Br] + pf

 

Ed. DSS 253-I Štiri rapsodije, zv. 1 [za klavir]

Four rhapsodies, vol. 1 for piano

Vasilij Mirk

Solo: pf

 

Ed. DSS 253-II Štiri rapsodije, zv. 2 [za klavir]

Four rhapsodies, vol. 2 for piano

Vasilij Mirk

Solo: pf

 

Ed. DSS 253-IV Štiri rapsodije, zv. 4 četrta jugoslovanska rapsodija (Koroška) [za klavir]

Four rhapsodies, vol. 4 for piano

Vasilij Mirk

Solo: pf

 

Ed. DSS 70 Tri skladbe za klavir

Trois morceaux pour piano

Three compositions for piano

Vasilij Mirk

Solo: pf