Štefan Mauri (1931-2014)

Ed. DSS 1692 Duo za kontrabas in klavir

Štefan Mauri

Solo: [cb + pf]

 

Mc. DSS 23 Galla Placidia za tenor in pihalni kvintet

Štefan Mauri

Solo: T

Zasedba: fl.ob.cl.fag--cor--0--0--0--0--0

 

Mc. DSS 69 Godalni kvartet

String quartet

Štefan Mauri

 

Ed. DSS 1986 Jok vetra nad kraškimi teminami za trobilni ansambel

Wailing wind over karst's darksome caverns for brass ensemble

Štefan Mauri

Zasedba: 0--cor.tr.trbn.tba--timp--0--0--0--0

 

Ed. DSS 1662 Oda materi za bariton in komorni ansambel

Ode to Mother for baritone and chamber ensemble

Štefan Mauri

Solo: Br

Zasedba: 3cl--0--timp--pf--0--archi--0

 

Ed. DSS 1450 Sedem samospevov za glas in klavir

Seven songs for voice and piano

Štefan Mauri

Solo: B/Br

Zasedba: 0--0--0--pf--0--0--0 // 0--0--0--pf--0--cb--0

 

Mc. DSS 22 Vetri v polju za moški kvintet in pihalni kvintet

Štefan Mauri

Zbor: 5V(TTBrBB)

Zasedba: fl.ob.cl.fag--cor--0--0--0--0--0

 

Ed. DSS 1827 Zborovska glasba 2007 DSS [zv. 1 - 15]

Choral music 2007 DSS [vol. 1 - 15]

Več avtorjev (ZBIRKA)

Zbor: TTBB // SATB // SSAA // SSAATTBB // 2(SATB) // SSAAA // SSAATTTBBB

 

Ed. DSS 2000 Zborovska glasba 2011 DSS [zv. 1 - 8] Gazele, Davno zapuščena pota, In memoriam, Zadnja večerja, Uspavanka za Vida, Mir vam zapustim, Kot mrzla, sinja svila, Domovina, Ko šla boš … , Moja sanja, Pesem o rasti Vitja Avsec, Igor Dekleva, Tomaž Habe, Štefan Mauri, Katarina Pustinek Rakar, Črt Sojar Voglar, Peter Šavli, Zlatan Vauda

Choral music 2011 DSS [vol. 1 - 8]

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: Coro(misto)

 

Ed. DSS 1727 Zlati zbori ob jubileju [zv. 1 - 12] Zborovska glasba 2005

Golden Choirs for the Jubilee (vol. 1 - 12) Choral music 2005

Več avtorjev (ZBIRKA)

Zbor: SATB //SSAAATTBB // SATB+SATB(1.1.1.1) // TTBrB

 
 
 

Ed. DSS 200661 Žariš in žgeš samospevi na poezijo Alojza Gradnika

You glow and scorch Songs after Alojz Gradnik's poetry

Štefan Mauri