Lojze Lebič (1934-)

Ed. DSS 1490 Aprilske vinjete (chalumeau 3) za flavto solo

April vignettes (chalumeau 3) for flute solo

Lojze Lebič

Solo: fl

 

Ed. DSS 1775* Archifonia preludij za godala

Lojze Lebič

Zasedba: 0--0--0--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 585 Atelje za violino in klavir

Atelier für Violine und Klavier

Atelier for violin and piano

Lojze Lebič

Solo: vl + pf

 

Ed. DSS 1389* Atelje 3 za čelo in magnetofonski trak

Atelier 3 for violoncello and tape

Lojze Lebič

Zasedba: 0--0--0--0--0--vlc--tape

 

Ed. DSS 1940 Barvni krog za sedem izvajalcev

Colour circle for seven performers

Lojze Lebič

Zasedba: fl.cl--trbn--perc--pf--0--vl.vlc--0

 

Ed. DSS 2170 Božične zgodbe (puer natus) Kantata za solista, dva zbora in orkester

Christmas Fables (puer natus) Cantata for soloists, two choirs and orchestra

Lojze Lebič

Solo: Mzs, Bar, SATB

Zasedba: 2.1.2.0.0.-1.0.0.0.-0.1.-Pf.Cel.0,org.0.-arp.chit.0-archi(12.12.10.8.4.)-0

 

Ed. DSS 1458(*) Cantico I glasba za orkester

Lojze Lebič

Zasedba: 3(3↔ott).2+eh.3+clb.0.2+cfag--4.3.3.1--4perc--pf(pf↔cel).sin--arp--archi--0

 

Ed. DSS 1600(*) Cantico II glasba za orkester

Lojze Lebič

Zasedba: 3(3↔ott).2+eh.3+clb.0.2+cfag--4.3.3.1--4perc--pf(pf↔cel).sin--arp--archi--0

 

Ed. DSS 849 Chalumeau za solo klarinet

Lojze Lebič

Solo: cl

 

Ed. DSS 1955(*) Diafonija klavirski koncert

Diaphonia piano concerto

Lojze Lebič

Solo: pf

Zasedba: 2(1↔ott,2↔fla).2.2(1↔clb,2↔cl).0.2(1↔cfag,2↔fag)--4.2.2.1--4perc--cel(1cel↔orgellet)--arp--archi(12.12.10.8.6-8)--0

 

Ed. DSS 1708 Dogodki 2 za pihalni kvintet

Events 2 for woodwind quintet

Lojze Lebič

Zasedba: fl(fl↔ott).ob.cl.fag--cor--0--0--0--0--0

 

Ed. DSS 1893 Duettino za klarinet in kitaro

Lojze Lebič

Zasedba: cl--0--0--0--chit--0--0

 

Ed. DSS 465 Ekspresije za klavir, violino in violončelo

Expressions for piano, violin and violoncello

Lojze Lebič

Zasedba: 0--0--0--pf--0--vl.vlc--0

 

Ed. DSS 964 Epicedion za violino in akordičen instrument (kitara, harfa, čembalo, orgle, klavir itd.)

Lojze Lebič

Zasedba: 0--0--0--0--chit/arp/cemb/org/pf/…(↔gong/pt) --vl--0

 

Ed. DSS 1280 Fauvel 1986 vokalno-instrumentalno scensko delo za mešani zbor, klavir, tolkala in druga priročna glasbila in trak

Lojze Lebič

Zbor: SATB&(chit/lt,recs,reca,claves,tamb,idioph,flex,tambno,rag,…)

Zasedba: 0--0--timp.[4]perc--pf(pf↔sin/orgel)--0--0--tape

 

Ed. DSS 2011* Glasba za violonočelo in orkester

Lojze Lebič

Zasedba: 2.2.2.0.2-4.2.2.1-4timp.perc-pf.cel.0.0.0-arp.0.0-archi(12.12.10.8.6)-0

 

Ed. DSS 563(*) Glasovi za orkester godal, tolkal in brenkal

Stimmen von Streichern, Schlagzeug und Zupfinstrumenten

Voices for strings, percussion and plucked instruments

Voices for strings, percussion and plucked instruments

Lojze Lebič

Zasedba: 0--0--4perc(anche timp)--pf(pf↔cel).cemb--arp(arp↔flex).chit.mand--archi(24.0.10.8.8)--0

 

Ed. DSS 1281 Hvalnica svetu za mešani zbor in inštrumente

Eulogy to the world for mixed chorus and instruments

Lojze Lebič

Zbor: 2(SATB)&(4chit,3tambpicc(tambno/…),4idioph(triang/…),rec,ocr,flex)

Zasedba: 0--0--perc--pfqt.sin/orgel--0--0--0

 

Ed. DSS 1472 Illud tempus … za trobento in orgle

Lojze Lebič

Zasedba: 0--tr--0--org--0--0--0

 

Ed. DSS 679 Impromptus za klavir

Lojze Lebič

Solo: pf

 

Ed. DSS 1754 In voce cornus pet miniatur za rog solo

Lojze Lebič

Solo: cor

 

Ed. DSS 1979(*) Intrada za deset trobilcev in dva tolkalca

Lojze Lebič

Zasedba: 0.0.0.0.0--4.4.3.1--2perc--0--0--0--0

 

Ed. DSS 1033 Invisibilia šest miniatur za violino in klavir

Lojze Lebič

Solo: vl + pf

 

Mc. DSS 132 Invokacija (a Primož Ramovš)

Invocation (a Primož Ramovš)

Lojze Lebič

Solo: saxa+pf

 

Ed. DSS 463(*) Kons (a) za komorni ansambel

Lojze Lebič

Zasedba: fl.cl(cl↔darab)--cor(cor↔ metr)--perc--pf(pf↔cmpc)--arp(arp↔flex)--vl(vl↔triang).vla(vla↔kane).vlc--0

 

Ed. DSS 464(*) Kons (b) za komorni ansambel

Lojze Lebič

Zasedba: 0.3cl(1↔mrc,2↔pts, 3↔clb)0.0.0--0--perc--0--arp--archi(1.1.1.1.0)--0

 

Ed. DSS 462(*) Korant za orkester

Lojze Lebič

Zasedba: 3(1↔ott).2(2↔eh).3+clb.0.2+cfag--4.3.3.1--5perc(anche timp)--pf.cel--arp(arp↔fr)--archi(24.0.8.6.6)--0

 

Ed. DSS 988 Kvartet za tolkala

Quartet for percussion

Lojze Lebič

Zasedba: 0--0--4perc(anche timp)--0--0--0--0

 

Ed. DSS 2062 L'amour; Avarice za mešani zbor in instrumente

Lojze Lebič

Solo: coro

Zbor: SATB

Zasedba: 0.0.0.0.0-0.0.0.0-Mbf.Timp.TmaT.Mrc-pf-chit

 

Ed. DSS 466 Meditacije za dva za violo in violončelo

Meditations for two for viola and violoncello

Lojze Lebič

Zasedba: 0--0--0--0--0--vla.vlc--0

 

Ed. DSS 1505* Miti in apokrifi za basbariton in orkester

Myths and Apocrypha for bass-bariton and orchestra

Lojze Lebič

Solo: B-Br

Zasedba: 2(1↔ott,2↔fla).1.1+clb.0.1 + cfag--1.1.1.1--timp.4perc--pf.cel--arp.chit--archi(6/12.6/12.5/10.4/8.4/8)--0

 

Ed. DSS 1709(*) Musica concertata za rog in orkester

Lojze Lebič

Solo: cor

Zasedba: 2(2↔ott).1.2(2↔clb).0.1--1.1.1.0--3perc(anche timp)--pf.cel(cel↔orgel)--arp--archi(12.12.10.8.8)--0

 

Ed. DSS 497(*) Nicina za [simfonični] orkester

Lojze Lebič

Zasedba: 2(2↔ott).2(2↔eh).2+clb.0.2+cfag--4.3.3.1--3perc(anche timp)--pf(pf↔cel↔orgel)--arp(arp↔flex)--archi(12.11.10.8.10)--0

 

Ed. DSS 1011(*) Novembrske pesmi za glas in orkester

November songs for voice and orchestra

Lojze Lebič

Solo: Mzs/Br

Zasedba: 3(3↔ott).2.3+clb.0.2+cfag--4.3.3.1--3perc(anche timp)--arp--pf(pf↔cel)--archi(12.12.10.8.8)--0

 

Ed. DSS 1357 Od blizu in daleč sedem podob za kljunaste flavte in asistenta (neobvezno)

From near-by far away seven images for recorders and assistant (not obligatory)

Lojze Lebič

Zasedba: rec(recb↔rect↔reca↔recs)--perc(perc↔sin/tape↔ocr↔scac↔fiscter)

 

Ed. DSS 965 Okus po času, ki beži za orgle

A taste of time fleeting away for organ

Lojze Lebič

Solo: org

 

Ed. DSS 1491 Per oboe (chalumeau 2) za oboo solo

Lojze Lebič

Solo: ob

 

Ed. DSS 338(*) Požgana trava za mezzosopran in orkester

Scorched grass for mezzo-soprano and orchestra

Lojze Lebič

Solo: V[Mzs]

Zasedba: 3(3↔ott).0+eh.2+clb.0.1+cfag--2.2.2.0--timp.5perc--pf.cel--arp--archi--0

 

Ed. DSS 1246(*) Queensland music za orkester

Lojze Lebič

Zasedba: 3(3↔ott).2+eh.2+clb.0.2+cfag--4.3.3.1--2perc--pf--arp--archi--0

 

Ed. DSS 1520 Rej za harmoniko

Lojze Lebič

Solo: fis

 

Ed. DSS 1581 Rubato za violo solo

Lojze Lebič

Solo: vla

 

Ed. DSS 518(*) Sentence za dva klavirja in orkester

Sentences for two pianos and orchestra

Lojze Lebič

Solo: 2pf

Zasedba: 3(3↔ott).0.3+clb.0.0+cfag--4.4.3.0--5perc(anche timp)--cel--arp(arp↔claves)--archi(0.0.0.4.4)--0

 

Ed. DSS 2075 Simfonija z orglami

The Organ Symphony

Lojze Lebič

Solo: org

Zasedba: 4.3.3+clb.3+cfag.-6.3.3.1-timp.perc-pf-arp-archi (12.12.10.8.8)

 

Ed. DSS 421 Sonata za violino in klavir

Lojze Lebič

Solo: vl + pf

 

Ed. DSS 850 Sonet za klavir

Sonnet for piano

Lojze Lebič

Solo: pf

 

Ed. DSS 1119 Štiri Kocbekove pesmi za srednji glas in klavir

Vier Kocbek Lieder für mittlere Stimme und Klavier

Four songs on Kocbek's poems for middle voice and piano

Lojze Lebič

Solo: V[Mzs/Br] + pf

 

Ed. DSS 851(*) Tangram za komorni orkester

Lojze Lebič

Zasedba: 1(1/ott↔fla/rec).1.1+clb.0.0--1.1(1↔cmpc).1(1↔cmpc).0--perc--pf(pf↔ptpicc↔mrc)--arp(arp↔mrc↔triang)--archi(6.5.4.2.1)--0

 

Ed. DSS 1138(*) Uvertura za 3 instrumentalne skupine

Overture for 3 instrumental groups

Lojze Lebič

Zasedba: 2+ott.2+eh.2+clpicc+clb.1.2+cfag--3.2+trpicc.3.1--3perc--pf.orgel--arp--archi--0

 

Ed. DSS 2128 Vrtiljak Godba na potapljajoči se ladji za mešani zbor in instrumente

Merry-go-round Music Aboard the Sinking Ship for mixed choir and instruments

Lojze Lebič

Zbor: SATB

Zasedba: timp.perc - pf

 

Ed. DSS 2002 Za godala za komorni godalni orkester

Per archi for chamber string orchestra

Lojze Lebič

Zasedba: 0--0--0--0--0--archi (4.4.3.2.1/8.8.6.4.2)--0

 

Ed. DSS 1790* Zgodbe Kantata za sopran, bariton, zbor in orkester

Fables Cantata for soprano, baritone, choir and orchestra

Lojze Lebič

Solo: S,B

Zbor: SATB

Zasedba: 2(2↔ott).2.2(2↔clb).0.2--4.3.2.1--4perc--pf.sin--arp--archi--0

 

Ed. DSS 1790 Zgodbe Kantata za sopran, basbariton, recitatorja, zbor in orkester

Fables Cantata for Soprano, Bass-baritone, Reciter, Choir and Orchestra

Lojze Lebič

Zasedba: 2.2.2.0.2-4.3.2.1-perc.-pf.synth.-arp.-archi-V (sop., bass-bar., coro)