Blaženka Arnič-Lemež (1947-)

Ed. DSS 1884 Flavta in klavir

Flute & piano

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: fl + pf

 

Ed. DSS 1701 Godalni kvartet

String quartet

Blaženka Arnič-Lemež

Zasedba: 0--0--0--0--0--vl1.vl2.vla.vlc--0

 

Ed. DSS 1519 Suita Hommage à Bach za klavir

Suite Hommage à Bach für Klavier

Suite Hommage a Bach for piano

Blaženka Arnič-Lemež

Solo: pf

 

Ed. DSS 1654 Suita à la Zigana za trobilni kvartet

Blaženka Arnič-Lemež

Zasedba: 0--cor.tr.trpicc.trb--0--0--0--0--0

 

Mc. DSS 70 Suita Hommage à Bach za klavir

Suite Hommage à Bach für Klavier

Suite Hommage à Bach for piano

Blaženka Arnič-Lemež

Solo: pf

 

Ed. DSS 1899 Svet svitanja ciklus pesmi za glas in klavir

Die Welt der Morgendämmerung Liederzyklus für Gesang und Klavier

Blaženka Arnič-Lemež

Solo: V + pf

 

Mc. DSS 61 Ta trenutek … za ženski zbor

This moment … for female choir

Blaženka Arnič-Lemež

Zbor: SSAA

 

Ed. DSS 1815 Tista glasba za sopran in klavir

That music for soprano and piano

Blaženka Arnič-Lemež

Solo: S + pf

 

Ed. DSS 1827 Zborovska glasba 2007 DSS [zv. 1 - 15]

Choral music 2007 DSS [vol. 1 - 15]

Več avtorjev (ZBIRKA)

Zbor: TTBB // SATB // SSAA // SSAATTBB // 2(SATB) // SSAAA // SSAATTTBBB