Brina Jež-Brezavšček (1957-)

Ed. DSS 1740 Ardra 1 za kvartet flavt

Brina Jež-Brezavšček

Zasedba: 4fl--0--0--0--0--0--0

 

Ed. DSS 1267 Aulofonia domestica za oboo, klarinet in tolkala

Brina Jež-Brezavšček

Zasedba: ob.cl--0--perc--0--0--0--0

 

Ed. DSS 1558 Birds za kljunaste flavte in čembalo

Brina Jež-Brezavšček

Zasedba: rec(recs↔recb↔recsi)--0--0--cemb--0--0--0

 

Ed. DSS 1284* Chain or nostalgy for mini music za godalni kvartet

Brina Jež-Brezavšček

Zasedba: 0--0--0--0--0--vl1.vl2.vla.vlc--0

 

Ed. DSS 1725* Chain za godalni orkester

Brina Jež-Brezavšček

Zasedba: 0--0--0--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 1887 Kristal ognja znotraj za angleški rog in godalni kvartet

Crystal of Fire Inwards for english horn and string quartet

Brina Jež-Brezavšček

Zasedba: eh--0--0--0--0--archi(1.1.1.1.0)--0

 

Ed. DSS 1658 Meditacija v petih odslikavah za violočelo in klavir

Meditation in Five Images for violoncello and piano

Brina Jež-Brezavšček

Solo: vlc + pf

 

Ed. DSS 1169* Mobile magico [za komorni ansambel]

Brina Jež-Brezavšček

Zasedba: fl.ob.cl.fag--cor--perc--0--0--archi(1.1.1.1.1)--0

 

Mc. DSS 239 Osem krikov in dva šepeta za saksofon in klavir

Eight Cries and Two Whisperings for saxophone and piano

Brina Jež-Brezavšček

Solo: sax (saxa/saxbr) + pf

 

Ed. DSS 1438 Perfume composition za violo solo

Brina Jež-Brezavšček

Solo: vla

 

Ed. DSS 1178 Presenečenje za violino solo

Surprise for violin solo

Brina Jež-Brezavšček

Solo: vl

 

Ed. DSS 2028* Sanje leta

Brina Jež-Brezavšček

 

Ed. DSS 1859 Slovenski skladatelji mladim pianistom

Slovene Composers for Young Pianists

Več avtorjev (ZBIRKA)

 

Ed. DSS 1499* Sonsong zvočne variacije za simfonični orkester

Brina Jež-Brezavšček

Zasedba: 2+ott.2+eh.2+clb.0.2+cfag--4.2.2.1--timp.6perc--pf--arp--archi--0

 

Ed. DSS 1139* Splašeni konji komorna opera

Bolting horses chamber opera

Brina Jež-Brezavšček

Zbor: SATB

Zasedba: fl(fl↔ott).cl.fag--cor--timp.2perc--pf--0--vl.vlc--0

 

Ed. DSS 1632 Vboki, izbokline za pozavno solo

Protuberances, concavities for solo trombone

Brina Jež-Brezavšček

Solo: trbn

 

Ed. DSS 1827 Zborovska glasba 2007 DSS [zv. 1 - 15]

Choral music 2007 DSS [vol. 1 - 15]

Več avtorjev (ZBIRKA)

Zbor: TTBB // SATB // SSAA // SSAATTBB // 2(SATB) // SSAAA // SSAATTTBBB

 
 
 

Ed. DSS 200551 K novi dimenziji

Towards a New Dimension

Brina Jež-Brezavšček

 
 
 

Ed. DSS 2019120 PONOTRANJENE RAZSEŽNOSTI

INWARD DIMENSIONS

Brina Jež-Brezavšček