Samo Hubad (1917-2016)

Mc. DSS 44 Trije samospevi za srednji glas in klavir

Three Art Songs for middle voice and piano

Samo Hubad

Solo: (A/Br // V // Br/Mzs) + pf