Nenad Firšt (1964-)

Mc. DSS 109 Anin valček za violino in klavir

Ann's Waltz for violin and piano

Nenad Firšt

Solo: vl+pf

 

Ed. DSS 1388 Ateh za flavto in kontrabas

Nenad Firšt

Zasedba: fl--0--0--0--0--cb--0

 

Ed. DSS 1276* Concertino za kontrabas in komorni orkester

Nenad Firšt

Solo: cb

Zasedba: 1(1↔ott).1.1.0.1--0--0--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 1876* Concertino za flavto, saksofon in komorni orkester

Nenad Firšt

Solo: fl, saxa

Zasedba: 0.1.1.0.1--2.0.0.0--perc--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 1811* Čarobna gora za simfonični orkester

Magic Mountain for symphony orchestra

Nenad Firšt

Zasedba: 2(2↔ott).1.2.0.1--4.3.2.1--timp.2perc--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 1844 Disasso za dva saksofona

Nenad Firšt

Zasedba: saxs+saxa--0--0--0--0--0--0

 

Ed. DSS 1608 Dnevnik za klarinet in klavir

Diary for clarinet and piano

Nenad Firšt

Solo: cl + pf

 

Ed. DSS 1549 Hopska bela zarja za kontrabas solo

The white dawn of the Hopi for double bass solo

Nenad Firšt

Solo: cb

 

Ed. DSS 1275* Koncert za violino in orkester

Concerto for violin and orchestra

Nenad Firšt

Solo: vl

Zasedba: 2(2↔ott).1.2.0.2--2.1.1.0--[timp.2perc--pf]--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 1364* Koncert za violončelo in orkester

Concerto for violoncello and orchestra

Nenad Firšt

Solo: vlc

Zasedba: 2(2↔ott).1.2.0.2--4.3.1.0--timp.perc--pf--0--archi--0

 

Ed. DSS 1693* Koncert za violino, violončelo in komorni orkester

Concerto for violin, violoncello and chamber orchestra

Nenad Firšt

Solo: vl,vlc

Zasedba: 1(1↔ott).0.1.0.0--0--0--pf--0--archi--0

 

Ed. DSS 1768* Koncert za flavto in orkester

Concerto for flute and orchestra

Nenad Firšt

Solo: fl

Zasedba: 0.1.1.0.1--1.1.1.0--perc--pf--0--archi--0

 

Ed. DSS 1532* Lovci sanj za simfonični orkester

Dream catchers for symphony orchestra

Nenad Firšt

Zasedba: 2(2↔ott).1.2.0.2--4.3.2.1--timp.2perc--pf--0--archi--0

 

Mc. DSS 189 Mala salonska glasba za štiri violine

A Little Salon Music for four violins

Nenad Firšt

Solo: vl + vl + vl + vl

 

Ed. DSS 1569 Monotipije za violino in godala

Monotypes for violin and strings

Nenad Firšt

Solo: vl

Zasedba: 0--0--0--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 1705 Ne-zvoki v gozdu prepletenih cest za flavto, klarinet in kontrabas

Non-sounds of roads interwoven in the woods for flute, clarinet and double bass

Nenad Firšt

Zasedba: fl(fl↔ott).cl--0--0--0--0--cb--0

 

Ed. DSS 1437 O mejah, ki so ostale za violino in klavir

About remaining borders for violin and piano

Nenad Firšt

Solo: vl + pf

 

Ed. DSS 1510 Ob enajstih za violončelo in klavir

At eleven for violoncello and piano

Nenad Firšt

Solo: vlc + pf

 

Ed. DSS 2001 Oboa in klavir za oboo in klavir

Oboe and piano for oboe and piano

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: ob + pf

 

Ed. DSS 1877* Odeon za komorni orkester

Nenad Firšt

Zasedba: 1(1↔ott).1.1.0.1--1.1.0.0--perc--0--0--archi--0

 

Mc. DSS 190 Pantomima za dve violini

Pantomime for two violins

Nenad Firšt

Solo: vl + vl

 

Mc. DSS 188 Peter's First Rag za trobento in klavir

Peter's First Rag for trumpet and piano

Nenad Firšt

Solo: tr + pf

 

Ed. DSS 1776* Pisma za violino in orkester

Letters for violin and orchestra

Nenad Firšt

Solo: vl

Zasedba: 1(1↔ott).1.1.0.1--1.1.1.0--0--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 1487* Pogledi za godala

Views for strings

Nenad Firšt

Zasedba: 0--0--0--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 1277* Pot za mešani zbor, tolkala in godala

The Way for mixed chorus, percussion and strings

Nenad Firšt

Zbor: [SATB]

 

Ed. DSS 1989* Poti za simfonični orkester

Paths for symphony orchestra

Nenad Firšt

Zasedba: 2+ott.1+eh.2.0.2--4.3.2.1--timp.perc--0--0--archi--0

 

Mc. DSS 108 Ragtime za violino in klavir

Nenad Firšt

Solo: vl+pf

 

Mc. DSS 343 Ragtime I za violo in klavir

Ragitme I for viola and piano

Nenad Firšt

Solo: vla + pf

 

Ed. DSS 2014 Razpoloženja za flavto in klavir

Moods for flute and piano

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: fl+pf

 

Ed. DSS 1961 Religioso za godalni kvartet

Nenad Firšt

Zasedba: 0--0--0--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 1274* Satirikon za komorni orkester

Nenad Firšt

Zasedba: 1(1↔ott).0.0.0.0--0.0.0.1--[timp].perc--pf--0--archi--0

 

Ed. DSS 2144* Sedmi dan za simfonični orkester

Nenad Firšt

Zasedba: 2.2.2.0.2 - 4.2.1.0 - timp.2perc - archi

 

Ed. DSS 1342 Something wild za violino solo

Nenad Firšt

Solo: vl

 

Ed. DSS 1304 SSSSS variacije za violo in kontrabas

Nenad Firšt

Zasedba: 0--0--0--0--0--vla.cb--0

 

Ed. DSS 2177 SSSSS za fagot solo

SSSSS for bassoon solo

Nenad Firšt

Solo: fag

 

Ed. DSS 1750 Tisti trenutki, ki jih ponavljam v mislih za klavir

Recurring moments in my thoughts for piano

Nenad Firšt

Solo: pf

 

Ed. DSS 1657 Tres faciunt collegium za klarinet, violo in klavir

Nenad Firšt

Zasedba: cl--0--0--pf--0--vla--0

 

Ed. DSS 1461 Tretji godalni kvartet

Third string quartet

Nenad Firšt

Zasedba: 0--0--0--0--0--vl1.vl2.vla.vlc--0

 

Ed. DSS 1923 V podobah temne noči za klarinet in kontrabas

In visions of the dark night for clarinet and double bass

Nenad Firšt

Zasedba: cl + cb--0--0--0--0--0--0

 

Ed. DSS 1910 Včasih se čas zgosti … za rog(ova)

Sometimes the time thickens … for horn(s)

Nenad Firšt

Zasedba: 0--2cor--0--0--0--0--0

 

Mc. DSS 323 Vsaka strast je spomin za akordeon

Every Passion is a Memory for accordion

Nenad Firšt

Solo: fis

 

Ed. DSS 1422 Zvezda. Gledaš jo, večno. za oboo, klarinet, violino, violo in kontrabas

A star. You watch it, eternally. for oboe, clarinet, violin, viola and double bass

Nenad Firšt

Zasedba: ob.cl--0--0--0--0--vl.vla.cb--0

 
 
 

Ed. DSS 997008 FIRŠT, Nenad

Nenad Firšt

 
 
 

Ed. DSS 201496 Poti

Paths

Nenad Firšt