Igor Dekleva (1933-)

Ed. DSS 2227 10 samospevov za srednji glas in klavir

10 Lieder für die mittlere Stimme und Klavier

Igor Dekleva

Solo: V + pf

 

Mc. DSS 130 Amabile za flavto in klavir ali flavto in harfo

Amabile for flute and piano or flute and harp

Igor Dekleva

Solo: fl + pf (arp)

 

Mc. DSS 77 Balada za klavirski duo

Ballade for piano duo

Igor Dekleva

Zasedba: 0--0--0--2pf--0--0--0

 

Ed. DSS 1929 Brillante za violino in violončelo

Igor Dekleva

Solo: vl + vlc

 

Mc. DSS 5 Canticum Slovenicum za klavir štiriročno

Igor Dekleva

Zasedba: 0--0--0--pfqt--0--0--0

 

Ed. DSS 2047(*) Concertino za klavir in orkester

Concertino for piano and orchestra

Igor Dekleva

Zasedba: 1.1.1.0.1-1.1.0.0-perc-pf-archi (5.5.4.4.2)

 

Ed. DSS 2149 Dva dueta za klarinet in klavir

Two duets for clarinet and piano

Igor Dekleva

Solo: cl + pf

 

Ed. DSS 1651 Klavir 4 ročno

Piano 4 hands

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: pf

Zasedba: 0--0--0--pfqt--0--0--0

 

Ed. DSS 2001 Oboa in klavir za oboo in klavir

Oboe and piano for oboe and piano

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: ob + pf

 

Mc. DSS 347 Pizzicato mobile za violino solo

Pizzicato mobile for solo violin

Igor Dekleva

Solo: vl

 

Ed. DSS 2138 Pizzicato versa arco za godalni kvartet

Igor Dekleva

Zasedba: vl1, vl2, vla, vlc

 

Ed. DSS 2161* Plesna balada za simfonični orkester

Dancing Ballad for Symphony orchestra

Igor Dekleva

Zasedba: 1.2.1.0.1 - 2.0.0.0 - timp.2perc. - archi

 

Ed. DSS 1814 Prizvok za mezzosopran, rog in klavir

Resonance for mezzosoprano, horn and piano

Igor Dekleva

Solo: Mzs

Zasedba: 0--cor--0--pf--0--0--0

 

Ed. DSS 1859 Slovenski skladatelji mladim pianistom

Slovene Composers for Young Pianists

Več avtorjev (ZBIRKA)

 

Mc. DSS 16 Solo pour la Nuit 2004 za klarinet

Igor Dekleva

Solo: cl

 

Ed. DSS 2247 Sonata brevis za klavir

Sonata brevis for piano

Igor Dekleva

Solo: pf

 

Ed. DSS 1915 Štiri kratkočasne skladbe za pihalni trio

Quatro divertenti composizioni per trio di fiati

Igor Dekleva

Zasedba: fl.cl.fag--0--0--0--0--0--0

 

Ed. DSS 1827 Zborovska glasba 2007 DSS [zv. 1 - 15]

Choral music 2007 DSS [vol. 1 - 15]

Več avtorjev (ZBIRKA)

Zbor: TTBB // SATB // SSAA // SSAATTBB // 2(SATB) // SSAAA // SSAATTTBBB

 

Ed. DSS 2000 Zborovska glasba 2011 DSS [zv. 1 - 8] Gazele, Davno zapuščena pota, In memoriam, Zadnja večerja, Uspavanka za Vida, Mir vam zapustim, Kot mrzla, sinja svila, Domovina, Ko šla boš … , Moja sanja, Pesem o rasti Vitja Avsec, Igor Dekleva, Tomaž Habe, Štefan Mauri, Katarina Pustinek Rakar, Črt Sojar Voglar, Peter Šavli, Zlatan Vauda

Choral music 2011 DSS [vol. 1 - 8]

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: Coro(misto)

 

Ed. DSS 1727 Zlati zbori ob jubileju [zv. 1 - 12] Zborovska glasba 2005

Golden Choirs for the Jubilee (vol. 1 - 12) Choral music 2005

Več avtorjev (ZBIRKA)

Zbor: SATB //SSAAATTBB // SATB+SATB(1.1.1.1) // TTBrB

 

Mc. DSS 54 Žarčenja treh zvočnih gmot za klavir

Radiations of Three Clusters for piano

Igor Dekleva

Solo: pf

 
 
 

Ed. DSS 201078 Klavirski opus

Works for Piano

Igor Dekleva