Ambrož Čopi (1973-)

Ed. DSS 1433 Humoreska; Tri koncertne skladbe za klarinet solo

Humoresque; Three concert pieces for clarinet solo

Ambrož Čopi

Solo: cl

 

Ed. DSS 1509 Lirični akvareli štirje mešani zbori

Lyrical water-colours four mixed choirs

Ambrož Čopi

Zbor: SATB

 

Ed. DSS 1420 Oče naš [za glas, zbor in orgle] harmonizacija in priredbe šestih slovenskih skladateljev

The Lord's prayer [for voice, choir and organ] setting to harmony and arrangements by six Slovene composers

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: V[A/B]

Zbor: SATB + org

 

Ed. DSS 1474 Pet metamorfoz za dve violini

Five metamorphoses for two violins

Ambrož Čopi

Zasedba: 0--0--0--0--0--2vl--0

 

Mc. DSS 243 Tišina za mešani zbor

Silence for mixed choir

Ambrož Čopi

Zbor: SATB

 

Ed. DSS 1539* Tri ljudske iz Prekmurja [za glas in orkester]

Three folk songs for voice and orchestra

Ambrož Čopi

Solo: V[Mzs]

Zasedba: 2.2.2.0.2--4.2.2.0--perc(anche timp)--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 1631 Tri male kantate za zbor, soliste in orkester

Three miniature cantatas for choir, soloists and orchestra

Ambrož Čopi

Solo: Mzs,Br

Zbor: SATB

Zasedba: 2.2.2.0.2--1.1.1.0--timp.perc--org--0--archi--0

 

Ed. DSS 2045 Zborovska glasba 2013 DSS [zv. 1 - 8]

Več avtorjev (ZBIRKA)

Zbor: SATB