Pavel Dolenc (1968-)

Ed. DSS 2322 Dialogi - Napetost, Prepir, Pomiritev, Veselje za evfonij in klavir

Dialogues - Tension, Conflict, Consolation, Joyfulness for euphonium and piano

Pavel Dolenc

Solo: euf + pf

 

Ed. DSS 2150 Impresija cvetov za alt saksofon

An Impression of Flowers for alto saxophone

Pavel Dolenc

Solo: saxa

 

Ed. DSS 2001 Oboa in klavir za oboo in klavir

Oboe and piano for oboe and piano

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: ob + pf

 

Ed. DSS 2266 Rojstvo - življenje - smrt - večnost? za rog solo

Birth - Life - Death - Eternity? for solo horn

Pavel Dolenc

Solo: cor

 

Ed. DSS 2089 Tri muze za pihalni trio

Three Muses for Wind Trio

Pavel Dolenc

Solo: fl + cl + fag

 
 
 

Ed. DSS 2018116 Rapsodične muze

Rhapsodic muses

Pavel Dolenc