Maksimiljan Strmčnik (1948-)

Ed. DSS 1636 Affresco concertante per flauto solo

Maksimiljan Strmčnik

Solo: fl

 

Ed. DSS 1467* Ascendatur cantus domine koncert za trombon, alt trombon in orkester

Maksimiljan Strmčnik

Solo: trbn↔trbna

Zasedba: 2+ott.2+eh.2+clb.0.2+cfag--4.2.3.1--timp.3perc--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 1493* Ave Maria za sopran, trobento, mešani zbor in orgle

Maksimiljan Strmčnik

Solo: [S]

Zbor: [SATB]

Zasedba: [0--tr--0--org--0--0--0]

 

Ed. DSS 1774 Concerto L'Eco za godalni kvartet in klavir

Maksimiljan Strmčnik

Zasedba: 0--0--0--pf--0--vl1.vl2.vla.vlc--0

 

Ed. DSS 1530* Dies irae kantata in memoriam Primož Ramovš za mešani zbor, trobilni kvintet, tolkalce in orgle

Maksimiljan Strmčnik

Zbor: [SATB]

Zasedba: 0--cor.tr1.tr2.trbn.tba--3perc--org--0--0--0

 

Ed. DSS 2178* Dunajski večeri za bariton, mešani zbor in orkester na poezijo Ivana Cankarja

Vienna evenings for baritone, mixed choir and orchestra to the poetry of Ivan Cankar

Maksimiljan Strmčnik

Solo: Br

Zasedba: 1.1.1.0.1 - 2.2.2.1 - timp.3perc - pf.cel - arp - archi - SATB

 

Ed. DSS 1381 Dva samospeva za sopran in klavir

Two songs for soprano and piano

Maksimiljan Strmčnik

Solo: [S + pf]

 

Ed. DSS 1017 Dve monotematični gradaciji za violino in klavir

Two monothematic gradations for violin and piano

Maksimiljan Strmčnik

Solo: vl + pf

 

Ed. DSS 1190 Glasba za orgle in violino

Music for organ and violin

Maksimiljan Strmčnik

Zasedba: 0--0--0--org--0--vl--0

 

Ed. DSS 1110* Godalni kvartet

String quartet

Maksimiljan Strmčnik

Zasedba: [0--0--0--0--0--vl1.vl2.vla.vlc--0]

 

Ed. DSS 1300 Graduale za violino, klarinet in klavir

Maksimiljan Strmčnik

Zasedba: cl--0--0--pf--0--vl--0

 

Ed. DSS 1202* Koncert za orgle, pojočo žago in orkester

Concerto for organ, singing saw and orchestra

Maksimiljan Strmčnik

Solo: org,sega

Zasedba: 2+ott.2+eh.2+clb.0.2+cfag--4.3.3.1--5perc--pf--0--archi--0

 

Ed. DSS 1040 Lux in tenebris lucet za kljunaste flavte (ali flavto), violino, violončelo, pojočo žago (ali zvonove) in klavir

Maksimiljan Strmčnik

Zasedba: rec(recb↔reca↔recs)/fl--0--sega/camp--pf--0--vl.vlc--0

 

Ed. DSS 1420 Oče naš [za glas, zbor in orgle] harmonizacija in priredbe šestih slovenskih skladateljev

The Lord's prayer [for voice, choir and organ] setting to harmony and arrangements by six Slovene composers

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: V[A/B]

Zbor: SATB + org

 

Ed. DSS 1560 Passacaglia no. 1 za orgle

Maksimiljan Strmčnik

Solo: org

 

Ed. DSS 1666 Passacaglia no. 2 za orgle

Maksimiljan Strmčnik

Solo: org

 

Ed. DSS 1303 Recitativ in arija za alt-saksofon in klavir

Recitative and air for alt-saxophone and piano

Maksimiljan Strmčnik

Solo: saxa + pf

 

Ed. DSS 1077* Simfonične metamorfoze za orkester

Symphonic metamorphoses for orchestra

Maksimiljan Strmčnik

Zasedba: [2+ott.2+eh.2+clb.0.2+cfag--4.3.3.1--timp.3perc--pf.cel.org--arp--archi--0]

 

Ed. DSS 1217 Soló de concours za klarinet in klavir

Maksimiljan Strmčnik

Solo: cl + pf

 

Ed. DSS 789 Sonatina za flavto in klavir

Maksimiljan Strmčnik

Solo: fl + pf

 

Ed. DSS 1523 Tractus za oboo solo

Maksimiljan Strmčnik

Solo: ob

 

Ed. DSS 1825 Velikonočna hvalnica za mešani zbor in orgle

Easter hymn for mixed choir and pipe organ

Maksimiljan Strmčnik

Zbor: SATB

Zasedba: 0--0--0--org--0--0--0

 

Ed. DSS 1880* Vesperae paschales kantata za mešani zbor, orgle, simfonični orkester in tape

Maksimiljan Strmčnik

Zbor: SATB

Zasedba: 2+ott.2+eh.2+clb.0.2+cfag--4.3.2+trbnb.1--timp.4perc--cel.org--0--archi--0

 

Ed. DSS 1614 Vizija - vokaliza za oboo d'amore, čembalo in godalni orkester

Vision - vocalise for oboe d'amore, harpsichord and string orchestra

Maksimiljan Strmčnik

Solo: obam

Zasedba: 0--0--0--cemb--0--archi(4.4.3.2.1)--0

 

Ed. DSS 1727 Zlati zbori ob jubileju [zv. 1 - 12] Zborovska glasba 2005

Golden Choirs for the Jubilee (vol. 1 - 12) Choral music 2005

Več avtorjev (ZBIRKA)

Zbor: SATB //SSAAATTBB // SATB+SATB(1.1.1.1) // TTBrB

 
 
 

Ed. DSS 200764 Gloria Orgelske improvizacije

Gloria Organ improvisations

Maksimiljan Strmčnik

 
 
 

Ed. DSS 200022 STRMČNIK, Maks

Maksimiljan Strmčnik

 
 
 

Ed. DSS 997006 Trio VIRIBUS UNITIS

Maksimiljan Strmčnik