Črt Sojar Voglar (1976-)

Ed. DSS 2153 Alterum tantum Sonatina za klarinet in klavir

Črt Sojar Voglar

Solo: cl + pf

 

Mc. DSS 105 Bolha in slon za pikolo in flavto

A flea and an elephant [for piccolo and flute]

Črt Sojar Voglar

Solo: ott + pf

 

Ed. DSS 1732* Dvojni koncert za flavto, harfo in komorni orkester

Double concerto for flute, harp and chamber orchestra

Črt Sojar Voglar

Solo: fl,arp

Zasedba: 0--0--timp.2perc--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 1765* Ekshibicijski concertino za klarinet in orkester

The Exhibition Concertino for clarinet and orchestra

Črt Sojar Voglar

Solo: cl

Zasedba: 0.0.0.0.0--1.1.1.0--perc--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 1635 Fantazija pesnitev za violončelo in klavir, op. 43

Fantasy poem for violoncello and piano, op. 43

Črt Sojar Voglar

Solo: vlc + pf

 

Ed. DSS 1884 Flavta in klavir

Flute & piano

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: fl + pf

 

Ed. DSS 1862* Illuminato za vibrafon in orkester

Črt Sojar Voglar

Solo: vibr

Zasedba: 1+ott.2.2.0.2--2.2.2.0--timp.2perc--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 1905 Impresije življenja za godalni orkester

The impressions of life for string orchestra

Črt Sojar Voglar

Zasedba: 0--0--0--0--0--archi--0

 

Mc. DSS 270 JEUX št. 2 za klarinet in klavir

JEUX no. 2 for clarinet and piano

Črt Sojar Voglar

Solo: cl + pf

 

Ed. DSS 2004 Kolo Zbirka samospevov in duetov

Round Dance A Collection od Songs and Duets

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: V + pf

 

Ed. DSS 1715* Koncert za violončelo in orkester

Concerto for violoncello and orchestra

Črt Sojar Voglar

Solo: vlc

Zasedba: 2.2.2.0.2--2.2.0.0--timp.perc--0--arp--archi(8.8.6.4.2-3)--0

 

Ed. DSS 1839(*) Koncert za altovski saksofon, tenorski saksofon in orkester

Concerto for alto saxophone, tenor saxophone and orchestra

Črt Sojar Voglar

Solo: saxa,saxt

Zasedba: 2.2.2.0.2--4.2.2.0--timp.3perc--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 1939* Koncert za flavto in orkester

Concerto for flute and orchestra

Črt Sojar Voglar

Solo: fl

Zasedba: 0.0.0.0.0--4.3.3.0--timp.2perc--0--arp--archi--0

 

Ed. DSS 1956* Koncert za violino in orkester

Concerto for violin and orchestra

Črt Sojar Voglar

Solo: vl

Zasedba: 1.1.1.0.1--1.1.0.0--perc--0--0--archi--0

 

Ed. DSS 2172* KONCERT št. 2 za klavir in godalni orkester

Concerto no. 2 for piano and string orchestra

Črt Sojar Voglar

Zasedba: pf - archi

 

Ed. DSS 2038* Koncert za euphonium in godalni orkester

Črt Sojar Voglar

 

Ed. DSS 1735(*) Kontrasti v barvah za simfonični orkester

Contrasts in colour for symphony orchestra

Črt Sojar Voglar

Zasedba: 2+ott.2.2+clb.0.2--4.2.2.0--timp.2perc--0--arp--archi--0

 

Mc. DSS 140 Ljubljanski valček za alt saksofon in klavir

Ljubljana Waltz for alto saxophone and piano

Črt Sojar Voglar

Solo: saxa + pf

 

Mc. DSS 252 Monolog za vibrafon

Monologue for vibraphone

Črt Sojar Voglar

Solo: vibr

 

Ed. DSS 2054* Najmanj petkrat uporabno za fagot in godalni orkester

Črt Sojar Voglar

 

Mc. DSS 84 Nokturno za pikolo in harfo

Črt Sojar Voglar

Solo: ott + arp

 

Ed. DSS 1983 Novi čas za klarinet, violo, violončelo in klavir

The start of time for clarinet, viola, cello and piano

Črt Sojar Voglar

Zasedba: cl--0--0--pf--0--vla.vlc--0

 

Ed. DSS 2001 Oboa in klavir za oboo in klavir

Oboe and piano for oboe and piano

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: ob + pf

 

Ed. DSS 1871 Pihalni kvintet (št. 2)

Wind quintet (No. 2)

Črt Sojar Voglar

Zasedba: fl(fl↔ott,fl↔fla).ob.cl(cl↔clpicc).fag--cor--0--0--0--0--0

 

Ed. DSS 2014 Razpoloženja za flavto in klavir

Moods for flute and piano

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: fl+pf

 

Ed. DSS 1855* Simfonija št. 1

Symphony No. 1

Črt Sojar Voglar

Zasedba: 2+ott+fla.2.2+clb.0.2+cfag--4.3.2.0--timp.3perc--0--arp--archi--0

 

Ed. DSS 2070 SONCE zbirka skladb za glas in spremljavo

SUNSHINE A Collection of Compositions for Voice and Accompaniment

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: V + pf/ V + fag/saxbr + pf/

 

Mc. DSS 139 Šala mala za klarinet in klavir

A Piece of Cake for clarinet and piano

Črt Sojar Voglar

Solo: cl + pf

 

Mc. DSS 53 Tango za flavto in klavir

Črt Sojar Voglar

Solo: fl + pf

 

Mc. DSS 78 TNA Concertino za vibrafon in orkester

TNA Concertino for vibraphone and orchestra

Črt Sojar Voglar

Solo: vibr + pf

 

Mc. DSS 4 Trio op. 45 za flavto, violončelo in klavir

Črt Sojar Voglar

Zasedba: fl--0--0--pf--0--vlc--0

 

Ed. DSS 1717 Utrinki za dve flavti, violončelo in harfo

Sparkles for two flutes, cello and harp

Črt Sojar Voglar

Zasedba: fl(fl↔fla)--0--0--0--arp--vlc--0

 

Ed. DSS 2214 Zbirka za flavto in klavir 2020

A collection of compositions for flute and piano 2020

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: fl + pf

 

Ed. DSS 2000 Zborovska glasba 2011 DSS [zv. 1 - 8] Gazele, Davno zapuščena pota, In memoriam, Zadnja večerja, Uspavanka za Vida, Mir vam zapustim, Kot mrzla, sinja svila, Domovina, Ko šla boš … , Moja sanja, Pesem o rasti Vitja Avsec, Igor Dekleva, Tomaž Habe, Štefan Mauri, Katarina Pustinek Rakar, Črt Sojar Voglar, Peter Šavli, Zlatan Vauda

Choral music 2011 DSS [vol. 1 - 8]

Več avtorjev (ZBIRKA)

Solo: Coro(misto)

 

Ed. DSS 2045 Zborovska glasba 2013 DSS [zv. 1 - 8]

Več avtorjev (ZBIRKA)

Zbor: SATB

 
 
 

Ed. DSS 201183 Kontrasti v barvi

Contrasts in Colour

Črt Sojar Voglar