18.30 €
(15.00 € without 22.00 % VAT)

Ed. DSS 201076

Ljubo Rančigaj

Komorna in simfonična glasba

Chamber and Symphonic Music

Duration: 01:10:49

Vsebina

1

Pesmi sanj za mezzosopran in klavir (2002)

Dream Songs for mezzosoprano and piano

Preformer/-s: Irena Yebuah Tiran - mezzosopran / mezzosoprano, Eva Novšak Houška - mezzosopran / mezzosoprano, Ljubo Rančigaj - klavir / piano

Scores edition: Ed. DSS 1664

00:12:17
2

Balada za violončelo in klavir (2008)

Ballad for violoncello and piano

Preformer/-s: Rainer Gepp - klavir / piano, Miloš Mlejnik - violončelo / violoncello

Scores edition: Ed. DSS 1962

00:10:19
3

Passacaglia za klavirski trio (1980)

Passacaglia for piano trio

Preformer/-s: Arcadia trio / Trio Arcadia (Gorjan Košuta - violina / violin, Miloš Mlejnik - violončelo / violoncello, Rainer Gepp - klavir / piano)

Scores edition: Ed. DSS 1316

00:07:11
4

Pihalni kvartet (2003)

Intrada; Larghetto; Allegretto

Wind quartet

Intrada; Larghetto; Allegretto

Preformer/-s: Člani Pihalnega kvinteta Ariart / Members of the Ariart Wind Quintet (Matej Zupan - flavta / flute, Maja Kojc - oboa / oboe, Jože Kotar - klarinet / clarinet, Damir Huljev - fagot / basson)

Scores edition: Ed. DSS 1756

00:12:14
5

Passacaglia za simfonični orkester (1987)

[2. stavek Koncerta za orkester]

Passacaglia for symphony orchestra

[2nd movement of the Concerto for orchestra]

Conductor: Anton Nanut

Preformer/-s: Simfonični orkester RTV Slovenija / RTV Slovenia Symphony Orchestra

Scores edition: Ed. DSS 1065*

00:08:15
6

Koncert za klavir in orkester (2003)

Concerto for piano and orchestra

Soloist/-s: Zoltan Peter - klavir / piano

Conductor: Guido Mancusi

Preformer/-s: Simfonični orkester Slovenske filharmonije / Slovenian Philharmonic Orchestra

Scores edition: Ed. DSS 1014(*)

00:19:23