14.64 €
(12.00 € without 22.00 % VAT)

Ed. DSS 200660

Marjan Kozina

Na svoji zemlji

On native soil

Duration: 01:15:42

Vsebina

1

Mehurčki (Oton Župančič) (1964)

Otroci spuščajo mehurčke; Ciciban in čebela; Kroparji; Žabe; Zvonovi; Pismo; Uspavanka; Mehurčki; Rimska cesta; Cicban - Cicifuj; Ciciban je zaspan; Ciciban se cmeri; Možiček Kopitljaček; Medo; Lenka; Očetova ura

Bubbles (Oton Župančič)

Children are blowing soap bubbles; Ciciboy and the bee; Those from Kropa; Frogs; Bells; A letter; A Lullaby; Bubbles; Milky Way; Ciciboy - Ciciboo; Ciciboy is sleepy; Ciciboy is snivelling; The hoofed little man; Teddy bear; Maggy; Father's watch

Soloist/-s: Duša Počkaj - recitator / narrator

Conductor: Kruno Cipci

Preformer/-s: Simfonični orkester RTV Slovenija / RTV Slovenia Symphony Orchestra

00:20:52
2

Moj osliček (Danilo Gorinšek)

My little donkey (Danilo Gorinšek)

Soloist/-s: Ileana Bratuž - sopran / soprano

Conductor: Kruno Cipci

Preformer/-s: Komorni orkester RTV Slovenija / RTV Slovenia Chamber Orchestra

00:01:01
3

Kekčeva pesem (Fran Miličinski Ježek) (1952)

Kekec's song (Fran Miličinski Ježek)

Soloist/-s: Tomaž Tozon - deški sopran / boy soprano

Preformer/-s: Filmski orkester - originalni posnetek s filmskega traku / Film orchestra - original recording from the film, Otroški zbor Slovenske filharmonije / Slovenian Philharmonic Children's Choir

00:01:54
4

Mojčina pesem (Fran Miličinski Ježek) (1952)

Mojca's song (Fran Miličinski Ježek)

Soloist/-s: Rezka Koritnik - sopran / soprano

Preformer/-s: Filmski orkester - originalni posnetek s filmskega traku / Film orchestra - original recording from the film

00:01:44
5

Na svoji zemlji (1948)

Uvod; Izba očka Orla; Tildica; Zimska scena; Franja; Finale

On native soil

Introduction; Daddy Orel's room; Little Tilda; Winter scene; Franja; Finale

Conductor: Marko Munih

Preformer/-s: Simfonični orkester RTV Slovenija / RTV Slovenia Symphony Orchestra

00:18:39
6

Hej tovariši (1943)

Hey, comrades

Conductor: Marko Munih

Preformer/-s: Komorni zbor RTV Slovenija / RTV Slovenia Chamber Choir

00:01:50
7

Ilova gora simfonična pesnitev (1946)

Mount Ilova symphonic poem

Conductor: Lior Shambadal

Preformer/-s: Simfonični orkester RTV Slovenija / RTV Slovenia Symphony Orchestra

Scores edition: Ed. DSS 755(*)

00:16:55
8

Bela krajina simfonična pesnitev (1946)

White Carniola symphonic poem

Conductor: Lior Shambadal

Preformer/-s: Simfonični orkester RTV Slovenija / RTV Slovenia Symphony Orchestra

00:12:47