14.64 €
(12.00 € without 22.00 % VAT)

Ed. DSS 200337

Ljubo Rančigaj

Solistična in komorna glasba

Solo and Chamber Music

Duration: 01:08:57

Vsebina

1

Tre composizioni in modo classico per pianoforte (1965-89)

Mosso, in tempo rigoroso; Cantabile; Marciale

Tre composizioni in modo classico za klavir / for piano

Soloist/-s: Ljubo Rančigaj - klavir / piano

Scores edition: Ed. DSS 1354

00:09:03
2

Pet pesmi za mezzosopran in klavir (1971)

Tri otrokove želje (Mile Klopčič); Tiho prihaja mrak (Oton Župančič); Spomin (J. R. Jimenez - Alojz Gradnik); Zimska pesem (J. R. Jimenez - Alojz Gradnik); Ljudstvo (J. R. Jimenez - Alojz Gradnik)

Five songs for mezzo-soprano and piano

Three Child's Wishes; The Dark is Quietly Setting In; Memory; A Winter Song; People

Soloist/-s: Eva Novšak-Houška - mezzosopran / mezzo-soprano, Aci Bertoncelj - klavir / piano

Scores edition: Ed. DSS 1039

00:15:58
3

Metamorfoze za klavirski trio (1994)

Metamorphoses for piano trio

Preformer/-s: ARCADIA TRIO: Gorjan Košuta - violina / violin, Miloš Mlejnik - violončelo / violoncello, Rainer Gepp - klavir / piano

Scores edition: Ed. DSS 1393

00:09:39
4

Passacaglia za dva klavirja (1995)

Passacaglia for two pianos

Soloist/-s: Aci Bertoncelj, Hinko Haas - klavir / piano

Scores edition: Ed. DSS 1517

00:12:20
5

Tri monotematske skladbe za klavir (1996)

Three monothematic pieces for piano

Soloist/-s: Zoltan Peter - klavir / piano

Scores edition: Ed. DSS 1444

00:08:08
6

Štiri klavirske metamorfoze na lastno temo (2001)

Four piano metamorphoses on an own theme

Soloist/-s: Zoltan Peter - klavir / piano

Scores edition: Ed. DSS 1622

00:13:49