14.64 €
(12.00 € without 22.00 % VAT)

Ed. DSS 200027

Uroš Rojko

Glasovi notranjosti

Inner voices

Duration: 01:11:59

Vsebina

1

Inner voices for flute (doubling piccolo and alto flute) and chamber orchestra (1989-90, rev. '91)

1.; 2.; 3.

Glasovi notranjosti za flavto (tudi pikolo in altovsko flavto) in komorni orkester

Soloist/-s: Mateja Haller - flavte in pikolo / flute and piccolo

Conductor: Marko Letonja

Preformer/-s: Simfoniki RTV Slovenia / Symphony Orchestra of RTV Slovenia

00:16:13
2

Glass Voices for flute and piano (1989)

1.; 2.; 3.; 4.; 5.

Stekleni glasovi za flavto in klavir

Soloist/-s: Mateja Haller - flavte in pikolo / flute and piccolo, Bojan Gorišek - klavir / piano

00:11:15
3

Luna, Aqua e Chiara for guitar solo (1998)

1.; 2.; 3.

Luna, aqua e chiara za kitaro solo

Soloist/-s: Klara Tomljanovič - kitara / guitar

Scores edition: Ed. DSS 1624

00:09:06
4

… für eine Piccolospielerin for piccolo solo (1985)

… za pikolistko za pikolo solo

Soloist/-s: Mateja Haller - piccolo

00:05:07
5

Evocation for symphony orchestra (in two sound dimensions) (1999)

Evokacija za simfonični orkester (v dveh zvočnih dimenzijah)

Conductor: Alexander Drčar

Preformer/-s: Slovenska filharmonija / Slovenian Philharmonic Orchestra

Scores edition: Ed. DSS 1502*

00:15:59
6

Atemaj for flute (doubling piccolo and alto flute) (1989)

Atemaj za flavto (tudi pikolo in altovsko flavto) in oboo

Soloist/-s: Mateja Haller - flavte / flutes, Matej Šarc - oboa / oboe

00:12:55