18.30 €
(15.00 € brez 22.00 % DDV)
Nakup
 

Ed. DSS 200022

Maksimiljan Strmčnik

STRMČNIK, Maks

Trajanje: 01:14:28

Vsebina

1

Afresco concertante za flavto solo (1999)

Afresco Concertante for flute solo

Solist/-i: Luisa Sello - flauta/flute

Notno gradivo: Ed. DSS 1636

00:11:11
2

Astralni koncertantni dialogi za dve violini in klavir (1995)

Astral Concert Dialogues for two violins and piano

Solist/-i: Črtomir Šiškovič - violina / violin, Vera Belič - violina / violin, Vladimir Mlinarić - klavir / piano

00:20:02
3

Preprosta kantata "Stvarjenje otroka" za sopran, čembalo, pojočo žago in godalni orkester (1996-2000)

Prebujenje. Uvertura; Stvarjenje. Gradacija; Luč noči - luč dneva. Dialog; Oblak ločitve. Arija; Toplina sonca. Espressivo; Nežna igrivost. Allegro; Let ptice. Menuet; Varen pristanek. Kanon; Blagoslovljeno ravnovesje. Vizija

Simple Cantata "Creation of a Child" for soprano, cembalo, musical saw and string chamber orchestra

Awakening. Ouverture; Creation. Gradation; Nightlight - Daylight. Dialogue; The Cloud of Separation. Aria; The Sun's Warmth. Espressivo; Gentle Playfulness. Allegro; Bird's Flight. Menuet; Safe Landing. Canon; Blessed Equilibrium. Vision

Solist/-i: Pija Brodnik - sopran / soprano, Irena Kolar - čembalo / cembalo, Mitja Terlep - pojoča žaga / music saw

Dirigent: Anton Nanut

Izvajalec/-ci: Simfoniki RTV Slovenija / Symphony Orchestra of RTV Slovenija.

00:43:11