18.30 €
(15.00 € without 22.00 % VAT)

Ed. DSS 2019123

Več avtorjev (ZBIRKA)

Glasba sodobnih slovenskih skladateljev
za sopran in orgle

Music by contemporary Slovenian composers
for soprano and organ

Duration: 01:01:10

Vsebina

1

Canite tuba in Sion za sopran in orgle

Canite tuba in Sion for soprano and organ

Author: Katarina Pustinek Rakar

Preformer/-s: Theresa Plut, sopran/soprano; Polona Gantar, orgle/organ

00:02:25
2

Dve pesmi za sopran in orgle

Two songs for soprano and organ

Author: Tomaž Svete

Preformer/-s: Theresa Plut, sopran/soprano; Polona Gantar, orgle/organ

00:05:40
3

Ko sem spala za sopran in orgle

While I Was Sleeping for soprano and organ

Author: Maksimiljan Strmčnik

Preformer/-s: Theresa Plut, sopran/soprano; Polona Gantar, orgle/organ

00:12:58
4

Oča naš za sopran in orgle

Our Father for soprano and organ

Author: Ivan Florjanc

Preformer/-s: Theresa Plut, sopran/soprano; Polona Gantar, orgle/organ

00:09:53
5

Angeli za sopran in orgle

Angels for soprano and organ

Author: Damijan Močnik

Preformer/-s: Theresa Plut, sopran/soprano; Polona Gantar, orgle/organ

00:10:46
6

Iz srednjeveškega cvetnika za sopran in orgle

From the Medieval Garland for soprano and organ

Author: Lojze Lebič

Preformer/-s: Theresa Plut, sopran/soprano; Polona Gantar, orgle/organ

00:19:28