18.30 €
(15.00 € without 22.00 % VAT)

Ed. DSS 2016108

Ljubo Rančigaj

DVE ZGODNJI IN POZNEJŠA DELA

TWO EARLY AND LATER WORKS

Duration: 01:09:46

Vsebina

1

Tiho prihaja mrak za mešani zbor 1955

Silent is Night's Web for mixed choir

Author: Ljubo Rančigaj

Preformer/-s: Slovenski komorni zbor/Slovenian Chamber Choir

Choirmaster/-s: Martina Batič

00:03:11
2

Osem mladinskih skladb za klavir 1958

Igrivo, Mala invencija, Nagajivo, Pogumno, Valček, Šaljiv ples, Koračnica, Razposajeno

Eight Youth Pieces for piano

Playfulness, Little invention, Impishness, Boldness, Waltz, Humorous dance, March, Hilarity

Author: Ljubo Rančigaj

Preformer/-s: Snježana Pleše, klavir/piano

Scores edition: Ed. DSS 1296

00:06:25
3

Cantabile in modo classico za violončelo in klavir 1995

Cantabile in modo classico for cello and piano

Author: Ljubo Rančigaj

Preformer/-s: Miloš Mlejnik, violončelo/cello; Ljubo Rančigaj, klavir/piano

Scores edition: Ed. DSS 1462

00:04:34
4

Preludij in rondo za klarinet in klavir 2006

Prelude and Rondo for clarinet and piano

Author: Ljubo Rančigaj

Preformer/-s: Duo Claripiano: Dušan Sodja, klarinet/clarinet; Tatjana Kaučič, klavir/piano

Scores edition: Ed. DSS 1872

00:10:54
5

Godalni kvartet Allegro moderato, Tranquillo e cantabile, Vivo 2006

String Quartet Allegro moderato, Tranquillo e cantabile, Vivo

Author: Ljubo Rančigaj

Preformer/-s: Godalni kvartet Feguš/Feguš String Quartet: Filip Feguš, Simon Peter Feguš, violina/violin; Andrej Feguš, viola; Jernej Feguš, violončelo/cello

Scores edition: Ed. DSS 1821

00:15:48
6

Duo za flavto in klavir 2008

Duo for flute and piano

Author: Ljubo Rančigaj

Preformer/-s: Alja Velkaverh, flavta/flute; Mojca Pucelj, klavir, piano

Scores edition: Ed. DSS 1927

00:07:07
7

Autumn Music 2012 za violino in klavir 2012

Autumn Music 2012 for violin and piano

Author: Ljubo Rančigaj

Preformer/-s: Črtomir Šiškovič, violina/violin; Luca Ferrini, klavir/piano

00:09:24
8

Dva koncertantna dua za violončelo in klavir 2014

Two Concertante Duos for cello and piano

Author: Ljubo Rančigaj

Preformer/-s: Miloš Mlejnik, violončelo/cello; Ljubo Rančigaj, klavir/piano

00:12:19