14.64 €
(12.00 € without 22.00 % VAT)

Ed. DSS 2015700

Več avtorjev (ZBIRKA)

V ZNAMENJU GLASOV
ISCM Svetovni glasbeni dnevi - Slovenija 2015: Zbor Slovenske filharmonije in Martina Batič

MARKED BY VOICES
ISCM World Music Days - Slovenia 2015: Slovenian Philharmonic Choir and Martina Batič

Duration: 00:44:19

Vsebina

1

Omnia tempus habent 2011

Author: Peter ZOMBOLA

Preformer/-s: Zbor Slovenske filharmonije

00:03:12
2

Ako ko čuje glas moj 2011

Author: Ivana STEFANOVIĆ

Preformer/-s: Zbor Slovenske filharmonije

00:06:40
3

Pater noster 2014

Author: Nuno COSTA

Preformer/-s: Zbor Slovenske filharmonije

00:06:22
4

Singing-Swinging Swinging in the Rain, Singing Sand 2010

Author: Per NØRGÅRD

Preformer/-s: Zbor Slovenske filharmonije

00:07:20
5

Hommage à Papaji 2013

Author: Gabriel MĂLĂNCIOIU

Soloist/-s: Monika Fele, sopran/soprano; Marta Močnik Pirc, alt/alto; Gašper Banovec, tenor; Martin Logar, tenor; Matija Bizjan, bas/bass; Jan Kuhar, bas/bass; Barbara Kresnik, tam-tam

Preformer/-s: Zbor Slovenske filharmonije

00:07:56
6

Sedmi angel Kantata za mešani zbor, trobento, rog, pozavno, tri tolkalce in govorca 2012

Author: Pavel Mihelčič

Soloist/-s: Franc Kosem, trobenta/trumpet; Jože Rošer, rog/horn; Domen Jeraša, pozavna/trombone; Filharmonični tolkalni ansambel/Philharmonic Percussion Ensemble (Barbara Kresnik, Franci Krevh, Matevž Bajde); Ivo Ban, govorec/speaker

Preformer/-s: Zbor slovenske filharmonije

00:12:49