18.30 €
(15.00 € without 22.00 % VAT)

Ed. DSS 201497

Več avtorjev (ZBIRKA)

SLOVENSKA SAKSOFONSKA OBZORJA

SLOVENIAN SAXOPHONE HORIZONS

Duration: 00:55:43

Vsebina

1

Saxophonia za kvartet saksofonov

Saxophonia for saxophone quartet

Author: Primož Ramovš

Preformer/-s: Kvartet saksofonov ColorFour / ColorFour Saxophone Quartet: Jan Gričar – sopranski saksofon / soprano saxophone, Štefan Starc – altovski saksofon / alto saxophone, Bojan Sumrak – tenorski saksofon / tenor saxophone in / and Matija Marion – baritonski saksofon / baritone saxophone

00:08:32
2

Aria & Improvisation za altovski saksofon in klavir

Aria & Improvisation for alto saxophone and piano

Author: Blaž Pucihar

Preformer/-s: Jan Gričar - altovski saksofon / alto saxophone in / and Tadej Horvat – klavir / piano

00:06:13
3

Zakotne pesmi za flavto, saksofon in klavir

Backstreet Songs for flute, saxophone and piano

Author: Milko Lazar

Preformer/-s: Trio Evterpa: Eva Jensterle – flavta / flute, Jan Gričar - sopranski in altovski saksofon / soprano and alto saxophones ter / and Tomaž Hostnik – klavir / piano

00:09:34
4

Chant za altovski saksofon in tolkala

Chant for alto saxophone and percussion

Author: Matej Bonin

Preformer/-s: Oskar Laznik - altovski saksofon / alto saxophone in / and Simon Klavžar - tolkala / percussion

00:12:37
5

SAXi za kvartet saksofonov

SAXi for saxophone quartet

Author: Matej Bonin

Preformer/-s: Kvartet saksofonov Saksofobija / Saksofobija Saxophone Quartet: Rok Volk - sopranski saksofon / soprano saxophone, Melinda Urh - altovski saksofon / alto saxophone, Blaž Mijovič - tenorski saksofon / tenor saxophone in / and Davor Loštrek - baritonski saksofon / baritone saxophone

00:09:49
6

Fantazija za altovski saksofon in orkester saksofonov

Fantasia for alto saxophone and saxophone orchestra

Author: Vid Pupis

Soloist/-s: Rok Volk - altovski saksofon / alto saxophone

Preformer/-s: Orkester Saksofonija / Saksofonija Orchestra: Jan Gričar in / and Ivan Šugar - sopranski saksofon / soprano saxophone, Melinda Urh, Anja Kožuh, Bojan Sumrak in / and Špela Kolenc - altovski saksofon / alto saxophone, Blaž Mijovič in / and Aljaž Žižek - tenorski saksofon / tenor saxophone, Matic Mikola in / and Matija Marion - baritonski saksofon / baritone saxophone ter / and Davor Loštrek - basovski saksofon / bass saxophone

00:08:53