18.30 €
(15.00 € without 22.00 % VAT)

Ed. DSS 997009

Pavel Mihelčič

MIHELČIČ, Pavel

Duration: 01:09:21

Vsebina

1

Sinfonietta za pihala, trobila in tolkala (1990)

Sinfonietta for woodwind, brass and percussion

Conductor: Anton Nanut

Preformer/-s: Simfoniki RTV Slovenija / Symphony Orchestra of RTV Slovenija

Scores edition: Ed. DSS 907*

00:13:51
2

Ekspozicija in refleksi za 9 rogov

Exposition and reflections for 9 horns

Soloist/-s: Jože Falout - rog / horn

00:07:28
3

Igre in odsevi za violončelo in klavir (1980)

Games and reflections for violoncello and piano

Soloist/-s: Miloš Mlejnik - violončelo / violoncello; Janko Šetinc - klavir / piano

Scores edition: Ed. DSS 989

00:09:34
4

Blow up za klavir in 2 bongosa (1973)

Blow up for piano and 2 bongos

Soloist/-s: Bojan Gorišek - klavir / piano

Scores edition: Ed. DSS 598

00:04:47
5

Free lancing za trobento in klavir (1974)

Free lancing for trumpet and piano

Soloist/-s: Stanko Arnold - trobenta / trumpet; Boža Dornik - klavir / piano

Scores edition: Ed. DSS 714

00:05:17
6

"Solange" Koncert za oboo, harfo, godala in tolkala (1991)

"Solange" Concerto for oboe, harp, strings and percussion

Soloist/-s: Božo Rogelja - oboa / oboe; Ruda Kosi - harfa / harp

Conductor: Anton Nanut

Preformer/-s: Simfoniki RTV Slovenija / Symphony Orchestra of RTV Slovenija

Scores edition: Ed. DSS 1294*

00:14:59
7

Vrnitev v tišino za simfonični orkester (1995)

Return to silence for symphony orchestra

Conductor: Marko Letonja

Preformer/-s: Slovenska filharmonija / Slovenian Philharmonic

Scores edition: Ed. DSS 1392(*)

00:12:42