Duo Claripiano

Datum: 15. 03. 2010

Vsebina

1

Canto Rapsodico

Trajanje: 00:06:07

Datum nastanka: 15. 03. 2010

Kraj: Slovenska filharmonija

Akcija: Koncertni atelje

Izvajalec/-ci: Duo Claripiano

Avtor: Janez Matičič

2

Concerto Abbreviato

Trajanje: 00:08:50

Datum nastanka: 15. 03. 2010

Kraj: Slovenska filharmonija

Akcija: Koncertni atelje

Izvajalec/-ci: Duo Claripiano

Avtor: Slavko L. Šuklar

3

Invokacija

Trajanje: 00:12:27

Datum nastanka: 15. 03. 2010

Kraj: Slovenska filharmonija

Akcija: Koncertni atelje

Izvajalec/-ci: Duo Claripiano

Avtor: Lojze Lebič

4

Variacije na tihi akord

Trajanje: 00:09:16

Datum nastanka: 15. 03. 2010

Kraj: Slovenska filharmonija

Akcija: Koncertni atelje

Solo: Tatjana Kaučič, klavir

Avtor: Milan Slavicky

5

Winter music

Trajanje: 00:11:39

Datum nastanka: 15. 03. 2010

Kraj: Slovenska filharmonija

Akcija: Koncertni atelje

Izvajalec/-ci: Duo Claripiano

Avtor: Ivo Petrić

6

Preludij in rondo

Trajanje: 00:10:41

Datum nastanka: 15. 03. 2010

Kraj: Slovenska filharmonija

Akcija: Koncertni atelje

Izvajalec/-ci: Duo Claripiano

Avtor: Ljubo Rančigaj