Andrej Žust, rog; Janez Podlesek, violina; Klemen Golner, klavir

Datum: 18. 05. 2011

Vsebina

1

V krogu

Trajanje: 00:06:26

Datum nastanka: 18. 05. 2011

Kraj: Slovenska filharmonija

Akcija: Koncertni atelje

Izvajalec/-ci: Andrej Žust, rog; Janez Podlesek, violina; Klemen Golner, klavir

Avtor: Tomaž BAJŽELJ

2

Intermezzi

Trajanje: 00:14:50

Datum nastanka: 18. 05. 2011

Kraj: Slovenska filharmonija

Akcija: Koncertni atelje

Izvajalec/-ci: Andrej Žust, rog; Janez Podlesek, violina; Klemen Golner, klavir

Avtor: Bojan Glavina

3

Stekleni časi

Trajanje: 00:08:00

Datum nastanka: 18. 05. 2011

Kraj: Slovenska filharmonija

Akcija: Koncertni atelje

Izvajalec/-ci: Andrej Žust, rog; Janez Podlesek, violina; Klemen Golner, klavir

Avtor: Pavel Mihelčič

4

Skladba 4 (žust_18_5_11)

Trajanje: 00:28:05

Datum nastanka: 18. 05. 2011

Kraj: Slovenska filharmonija

Akcija: Koncertni atelje

Izvajalec/-ci: Andrej Žust, rog; Janez Podlesek, violina; Klemen Golner, klavir

Avtor: Lennox Berkeley