Blaženka ARNIČ LEMEŽ

Datum: 24. 11. 2017

Vsebina

1

Blaženka Arnič Lemež

Trajanje: 01:31:02

Datum nastanka: 24. 11. 2017

Kraj: Društvo slovenskih skladateljev, Kogojeva dvorana, Ljubljana

Akcija: Pogovori s skladatelji

Izvajalec/-ci: dr. Sonja Kralj Bervar

Avtor: Blaženka Arnič-Lemež

Producent: Aleksij Valentinčič